Moodle Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM


Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Na platformie edukacyjnej publikujemy materiały i ćwiczenia 
dla studentów odbywających ćwiczenia 
w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.
Jeżeli chcesz zalogować się na Platformę eWUM
użyj adresu e-learning.wum.edu.pl


Already have an account?